Home

Badminton beoordeeld

Biddinghuizen - 1 november 2003.  Donderdag 30 oktober jongstleden is in een bijeenkomst van 2,5 uur BAS Badminton van allerlei kanten belicht en doorgelicht.

Hiervoor werden vanuit Sportservice Flevoland (Henk Jan Nijenhuis en Miriam Bart) vele vragen aan de club voorgelegd. De vragen gingen over allerlei zaken die van belang zijn voor een sportclub: informatie, geld, bestuur, kader, accommodatie, beleid, jeugd etc.

Ja of Nee
De aanwezigen van de club (Sandra de Goede, Peter Broekhuizen, Liesbeth v/d Streek, Jan Worst en Gijs Tenthof) moesten op elke vraag een antwoord vinden. Soms verschilden de meningen wat , maar meestal was men het snel eens over het antwoord. Lastig was wel dat alleen een ja of nee als antwoord gegeven mocht worden, want vaak lagen de zaken wat genuanceerder dan enkel ja of nee.

Diagnose
De antwoorden werden direct in een computer ingevoerd en verwerkt tot rapportcijfers. "Tja, we hebben onvoldoendes, maar gelukkig ook voldoendes," vertelt Gijs Tenthof van BAS Badminton. "Begin december verwachten we de uitslag met aanbevelingen. Die timing is mooi! Op de komende jaarvergadering kan het bestuur dan in haar beleid gebruik maken van deze analyse."

Gemeentebeleid
Deze diagnose wordt bij alle sportclubs die dat willen, gehouden in de provincie. De gezamenlijke uitslag zal de gemeente Dronten ideeën moeten geven over hoe hier de clubs beter geholpen kunnen worden. Hiervoor zal het sportloket Dronten uiteindelijk moeten gaan dienen.

Over twee jaar weer
Over twee jaar zal opnieuw een dergelijke diagnose worden gehouden om te kijken of de club vooruit is gegaan.

Redactie BHZ-Net

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Realisatie en sponsoring: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat