Home

BAS Omni vraagt politiek om optreden

Biddinghuizen - 12 november 2002.  Nu de sportzaal van het Koetshuis langer dicht blijft, nemen de problemen voor de clubs die vallen onder BAS Omni toe. Direct na de sluiting hebben de gedupeerde sportverenigingen van BASomni vaak samen met de gemeente gezocht naar noodoplossingen.

Omni heeft inmiddels met betrokken partijen constructief overleg en wil de bevolking van Biddinghuizen laten weten 'begrip te hebben voor de standpunten van enerzijds partij het Koetshuis en anderzijds partij de gemeente'. Zij prijzen de wethouder voor zijn opstelling in deze.

"We zitten echter meer in een positie als die van slachtoffer, zonder partij te zijn," omschrijft Omni haar positie. "Vanuit het belang van BASomni betekent dit begrip niet dat we deze situatie accepteren."

Nog geen gezamenlijk initiatief
Vanuit deze positie doet het overkoepelende orgaan daarom van alles om op zowel de korte als lange termijn tot oplossingen te komen. "Niet alleen in ons belang, maar dat van al die verenigingen die gebruik maken van het Koetshuis en hun achterban. Helaas is er van een gezamenlijk initiatief tot op heden weinig gekomen."

Oplossing 60% aanvaardbaar
Ondanks grote inzet van de besturen en van de gemeente zijn oplossingen voor betrokken clubs van BASomni slechts gedeeltelijk gevonden. En daar waar oplossingen gevonden zijn blijven er problemen ontstaan bijvoorbeeld op gebied van veiligheid.

Nieuwe inventarisatie
BAS Omni heeft na dit weekend een nieuwe inventarisatie gemaakt. Wat voor problemen zijn er ontstaan? (zonder het idee te hebben volledig te zijn):

 • Bij judo (seniorentraining op woensdag), volleybal (competitiewedstrijden en training dames en heren) en badminton (recreanten senioren en junioren woensdagavond, senioren dinsdagmorgen, jeugdgroepen vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur, eventueel training vrijdagavond) zijn er geen acceptabele vervangingsmogelijkheden gevonden voor zowel senioren als junioren op hun speelmiddag of –avond.
  Bij de judo kan dit probleem vanaf december nog groter worden omdat de vervangende accommodatie dan stopt.

 • De vervangende accommodaties zijn (begrijpelijk) minder van kwaliteit. Voor competitiewedstrijden vervalt de gastvrijheid in de vorm van een kantine. Zalen zijn kleiner dan bonden eisen of staan vol met attributen waardoor bewegingsvrijheid beperkt wordt met daarmee een vergroting van de kans op problemen.

 • Verschuiving van tijden (basketbal, badminton o.a.) stuit op problemen met beschikbaarheid van kader en trainers.

 • Extra ongemak voor al die leden die nu naar vervangende accommodaties in Dronten moeten gaan.

 • Onzekerheid over de dekking van extra kosten voor duurdere accommodaties. De gemeente toont hierin wel veel medewerking, maar toezegging is definitief afhankelijk van de gemaakte kosten. Kortom de clubs moeten voorschieten met een risico van (gedeeltelijk) niet terugontvangen.

 • Gemor onder leden met risico’s op afname ledenaantal. Ook is deze periode bij uitstek geschikt voor het binnenhalen van nieuwe leden, maar als er weinig geboden kan worden, is dit lastiger

 • Heel veel extra tijd per betrokken bestuursleden gaat op aan overleg, bellen met de achterban, maken van informatiebulletins, inventariseren van problemen, leden informeren, etc. Extra kosten per bestuurslid aan telefoontjes, mail halen, lezen en schrijven, bezoeken overleg, informeren van de bond, scheidsrechters en tegenstanders, gaan een bedrag van €25,= per week zomaar te boven.

 • Demotivatie doordat alle energie relatief weinig oplevert. Wat betekent dit voor de wil van al dit vrijwilligerskader om door te gaan terwijl met zich in de kou voelt staan!?

  Aanvaardbaarheid niet maximaal
  Gezien al deze problemen is de aanvaardbaarheid van deze oplossing als noodoplossing circa 60%. Dit betekent dat dit vanuit een BASomni-oogpunt aanvaardbaar zou zijn geweest voor een korte periode van sluiting van maximaal twee weken. Met in het vooruitzicht dat pas eind november eventueel meer duidelijkheid komt zonder de zekerheid van een structurele oplossing, stelt BASomni zich nu helaas op het standpunt dat de oplossingen steeds minder aanvaardbaar worden.

  BASomni roept de politiek op tot actie
  BASomni doet dan ook een dringend beroep op de politiek, met name de gemeenteraad, om tot actie over te gaan. Als bestuurlijk gekozen orgaan en hoogste orgaan in onze gemeente draagt zij verantwoordelijkheid voor gemeentelijke eigendommen (Koetshuis) en sociaal klimaat in de dorpen. "Breder kijkend dan enkel het belang van de honderden sporters, maar ook naar de andere gebruikers van het Koetshuis die nu in de kou staan (voorbeelden de tweede kamer, jongerensoos, bridge, dart, etc.) vindt BASomni het tijd worden dat de door ons gekozen vertegenwoordigers actie nemen."

  Fatsoen moet je doen is een gekozen leuze en beslist van toepassing nu. BASomni vraagt zich af in hoeverre de politiek deze situatie aanvaardt?

  BASomni vraagt namens velen: politiek doe het Koetshuis open!
  Hoe je het ook wendt of keert met de situatie van het Koetshuis, het gaat de gemeente (ons als gemeenschap) geld kosten. De gemeente is de voornaamste schuldeiser en daarmee financieel de grootste gedupeerde. Grofweg heeft de gemeenteraad als eindverantwoordelijk orgaan de uiteindelijke keuze om te kiezen uit twee opties. De ene optie is nu het Koetshuis weer open, dit kost geld.

  Dit geeft veel blijde gezichten en met de verkiezingen voor de deur natuurlijk een heldere concrete actie ten aanzien van geloofwaardigheid naar de bevolking. De andere optie is Koetshuis dicht houden, dit kost ook geld. Het laat zich raden hoe de bevolking van Biddinghuizen en anderen die hiervan lezen dit besluit waarderen. Kortom gemeenteraad, pak verantwoordelijkheid en geef fiat aan betrokken instanties en wethouders om het Koetshuis open te stellen.

  Laat Biddinghuizen niet langer meer in de kou staan!

  BAS Omni

  Bron: BHZNet.nl
  << Terug naar overzicht
 • Realisatie en sponsoring: Sybit | Software op Maat

  Realisatie: Sybit - Software op Maat