Home

Stand van zaken Koetshuis

Stand van zaken Koetshuis Biddinghuizen - 4 november 2002.  Maandagochtend hebben vier afgevaardigden van BAS-OMNI een gesprek gehad met drie mensen van de gemeente Dronten. Onderwerp van gesprek was de sluiting van het Koetshuis en de daardoor ontstane problemen voor de Biddinghuizer sportverenigingen.

Namens BAS-Omni waren Gert Bouwman en Menno Douwes (BAS-judo), Gijs Tenthof (BAS-badminton) en Jolanda Opstal (BAS-basketbal) bij het gesprek aanwezig. Namens de gemeente spraken dhr. Braaksma (wethouder Sport en Accommodatiebeleid), dhr. Valk (Subsidie- en Accommodatiebeleid) en mevr. Rademaker (Onderwijs, Welzijn en Sport).

Vrijdag al contact gelegd
Nadat vrijdagmiddag 1 november de officiële berichtgeving over de sluiting van het Koetshuis bij de verenigingen binnenkwam, namen de gezamenlijke sportverenigingen direct contact op met de gemeente Dronten. Dit resulteerde in een afspraak voor nader overleg. Het gesprek leverde met name meer duidelijkheid op over de feiten en het vervolg betreffende de sluiting van het Koetshuis.

Verantwoordelijkheid nog bij Dorpsbelangen
Feitelijk gezien ligt de verantwoordelijkheid voor het Koetshuis nog steeds bij Vereniging Dorpsbelangen. Van daaruit zal dan ook verdere informatie komen over het vervolg van de sluiting van het Koetshuis. Afhankelijk van de stappen die de Vereniging voor Dorpsbelangen neemt, kunnen andere partijen de daaropvolgende juiste aktie ondernemen.

Per direct zoeken
Voor dit moment betekent dit dat de gemeente Dronten aangeeft dat zij bereid is, waar mogelijk, ondersteuning te bieden. Voor de sportverenigingen in Biddinghuizen betekent dat concreet dat de gemeente per direct gaat helpen vervangende sportaccommodatie te zoeken door bemiddeling van Optisport. In eerste instantie zal geprobeerd worden de verenigingen de mogelijkheid te bieden om competitieverplichtingen na te komen. In tweede instantie zal geprobeerd worden om verenigingen trainingsruimte te bieden.

Dit initiatief van de gemeente wordt zeer op prijs gesteld door de gezamenlijke sportverenigingen.

Hoe eerder open hoe beter
De insteek van de gemeente Dronten en van de gezamenlijke sportverenigingen (BAS-OMNI) is dat ze het Koetshuis liever vandaag dan morgen weer open zouden willen zien gaan. In ieder geval is er grote bereidheid gebleken tot samenwerking tussen gemeente en BAS-OMNI. Inmiddels is afgesproken dat deze partijen nauw contact zullen houden over het verloop van de situatie.

BAS-Omni

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Realisatie en sponsoring: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat