Algemeen

 BAS Badminton is ruim dertig jaar actief als club in Biddinghuizen, met een kernbestand van circa 100 leden.  Het ledenbestand is ongeveer gelijk verdeeld over jeugd- en seniorenleden.

In de jeugdafdeling worden, met name door de enthousiaste inzet van actieve jeugdtrainsters en trainers, erg fanatiek en leuk getraind.

De senioren verdelen zich in drie groepen met overlap.

- De woensdagmiddag: deze middag trekt de laatste jaren, naast traditioneel de huisvrouw, ook de oudere sporter terecht.

- De woensdagavond: op deze avond spelen de recreanten en is het vrij spelen voor iedereen.

- De vrijdagavond: op deze trainen de competitiespelers om in de competitie tot optimale prestaties te komen.

Naast de reguliere activiteiten worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd

 Hoe klein onze club ook is, we hebben toch aardig wat te bieden. Voor u als lid betekent dit dat we meer aandacht aan u willen besteden. In het verenigingsleven geldt vaak dat nieuwe leden zich soms moeilijk thuis voelen. De eerste avond is er alle aandacht, maar daarna verflauwt dat wat. Als bestuur willen we proberen daar iets aan te doen, binnen onze mogelijkheden uiteraard. Nadrukkelijk zien wij het als de verantwoordelijkheid van uzelf, maar ook van de bestaande leden en het bestuur om een goede basis voor een langdurig en plezierig lidmaatschap te leggen. Onze verantwoordelijkheid als bestuur is het scheppen van het juiste kader.